15 Yılı Aşkın Tecrübemizle

Programlarımız

Loft Yazılım

 • blog list

  S696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kadro verilen Taşeron İşçilere Ait Maaş Bordro Programımız Hazır ! . • blog list

  İşletmenizdeki Sınırsız Sayıdaki Birimlerinizde Çalışan Tüm Personellere Ait , Resmi ve Gayri Resmi Bilgileri Tutacağınız Geniş bir programdır. • blog list

  Sözleşmeli Öğretmenlerin, Aylık olarak Normal Maaş, Ek Ders Maaş ve Eğitime Hazırlık Maaşlarının yanısıra, Ek Ders Puantaj Girişini Kolayca tutabileceğiniz, Bilgileri kaydedip arşivleyen Milli Eğitim Müdürlüklerince kullanılan Bordro programımızdır.

 • blog list

  Tüm Resmi Okullarda başlatılan Devlet Yetiştirme Kursu (DYK) Bünyesinde , Tercihte bulunan Öğrencileri Kayıt altına alıp, Bunları tercihlerine göre, oluşturulan Sınıflara dağıtıp, Kolayca Devamsızlık Takibi Yapıp Raporlar Alabileceğiniz Kullanışlı Bir Programdır.

 • blog list

  Orta Ölçekli İşletmeniz İçin Cari,Kasa,Banka, Çek, Gider, Stok, Fatura ve Dekont İşlemlerinizi rahatlıkla girip, Bu başlıklar altında tüm raporlarınızı kolayca alabileceğiniz, Microsoft SQL Veritabanlı ve çoklu kullanıcılı Ön Muhasebe Programımızdır.

 • blog list

  Genelde Zahireciler Borsasındaki Esnafların kullandığı, Kefalet, komisyon, Alış Satış ve Ön muhasebe işlemlerinin tümünü içinde barındırdığı programımızdır. • blog list

  Tüm Kamu kuruluşlarına bağlı olarak çalışan İşçilerin Maaş,İkramiye, Fazla Mesai, Arazi Tazminat, Giyim Yardımı ve Geçici Görev Yolluğu Bordrolarını aylara göre otomatik olarak çıkartan Maaş Programımızdır. Ayrıca Ek modül olarak Muhtar, 4B, 4C ve İl Genel Meclisi için de bordro modüllerini kapsamaktadır.

 • blog list

  Memurların tüm maaş hesaplama bilgilerini tutan ve bu personel gruplarının aylık olarak resmi kurumlarca alınan her türlü resmi bordrolarını otomatik olarak hesaplayıp dökümlerini veren detaylı ve kullanımı rahat bir programdır.

 • blog list

  Çırçır Fabrikaları için artık tüm işlemlerinizi tek çatı altında birleştirdik. Mal Kabul, Ödeme, Vardiya, İrsaliye, Fatura, Cari, Stok, Müstahsil, Çek ve Detaylı bir çok rapor.

 • blog list

  Belediyelere bağlı olan Özel Halk Otobüsü, Öğrenci ve Personel Servisi, Ticari Araç vs. Ruhsatların kaydı,kontrolü, basımları ve takiplerini kolayca yapıp, Bu işlerler uğraşan personellerin iş yükünü oldukça rahatlatan programımızdır.

 • blog list

  Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Milli Eğitim Müffettişlerince kabul edilip takip altına alınan dilekçe evraklarının kademeli şekilde işlemlerinin yapıldığı ve yürütüldüğü bir programdır

 • blog list

  O ilin kendi merkezindeki taşımalı eğitim yapan okullara çevre yerleşim birimlerinden öğrenci taşıyan yüklenicilerin tüm hesap işlerini takip etmek amacıyla yazılmıştır.

 • blog list

  Loft Anaokulu programı ile özel veya resmi tüm Anaokullarının, öğrenci kayıt ve bilgilerini kayıt altına alır, taksitleri aylık bazda kontrol eder, cari firmaların ve personelin parasal hesaplarını tutar ve raporlarsınız.

 • blog list

  Çeşitli Kurumlar bünyesinde çalıştırılan Geçici İşçilerin, Aylık Maaşlarını hesaplayıp, Bordrolarını veren ve bu işlemleri kayıt altına alıp arşivler.

 • blog list

  Her türlü dernek kuruluşlarının üye bilgi ve aidat takibini,gelir-giderlerini, dernek nakit kasasını, resmi defterleri kapsayan SQL veri tabanlı bir yazılımdır. .

 • blog list

  Farklı resmi veya özel kurumlara bağlı personel veya öğrencilerin, isteğe bağlı özel tasarımlar çerçevesinde, Personel Kimlik Kartlarını tek veya toplu olarak düzgünce basabilen programımızdır.

 • blog list

  İşletmenizdeki Kasa, Gelir Gider ve işletme personellerinizin Parasal hesaplarını tutmak için yazılmış bir programdır.