15 Yılı Aşkın Tecrübemizle

Loft Cari - Ön Muhasebe Programı

Orta Ölçekli İşletmeniz İçin Cari,Kasa,Banka, Çek, Gider, Stok, Fatura ve Dekont İşlemlerinizi rahatlıkla girip, Bu başlıklar altında tüm raporlarınızı kolayca alabileceğiniz, Microsoft SQL Veritabanlı ve çoklu kullanıcılı Ön Muhasebe Programımızdır.

Tanımlar

 • our service

  Cari Kart Tanımı

  Her türlü işlem yaptığınız müşterilerinize ait detaylı bilgi kartıdır. Burada carilerinizin tüm bilgilerini kayıt altına alırsınız. Öncelikle Tüm Carilerin Listesi Açılır, Aradığınız Carinin herhangi bir bilgisiyle Tablo Üstündeki kolay filtreleme yöntemiyle çok hızlı ve kolayca Cari Kartına Erişebilirsiniz

 • our service

  Stok Tanımları

  Şirketinizdeki İşlem gören Stok veya Malların kayıtlarının yapıldığı bölümdür.Kodu, adı, birimi, kdv, satış ve alış fiyatını kartta tanımlayabilir, Stoğun detaylı hareketlerini listeleyebilir ve anlık Miktarını görebilirsiniz.

 • our service

  Cari Grup, Gider ve Kasa Tanımları

  CARİ GRUP TANIMLAMALARI : Oluşturduğunuz carilerin raporlarını gruplamak amacıyla, Cari Grup Tanımlarını yapacağınız yerdir.

  KASA TANIMLARI : Şirketinizde dilediğiniz kadar KASA adı tanımlayabilir, ve her Kasanızın ayrı ayrı raporlarını alabilirsiniz.

  GİDER TANIMLARI : Şirketinizde dilediğiniz kadar GİDER başlıkları açabilir, Gider işlemlerinizde bu Gider başlıklarını kullanabilir ve tüm giderler dışında ayrı ayrı Gider kalemlerinizin raporunu alabilirsiniz.

 • our service

  Banka Hesapları Tanımı

  Şirketinize ait tüm Banka Hesaplarının kayıtlarının oluşturulduğu bölümdür. Oluşturacağınız banka hesaplarının tüm banka işlemlerinde kullanmanıza ve bu hesapların ayrı ayrı Banka Hesaplarının Özetini alabilmenizi sağlar.

 • our service

  Yedek Alma ve Program Teması Seçebilme

  YEDEK ALMA : Çalıştığınız şirket veritabanının manuel olarak yedeklenmesini sağlar ve bilgileriniz güven altın kalır.

  TEMA : Loft CARİ Programımızın barındırdığı bir çok Temayı,Programımızın farklı görünümü için, Kullanıcı bazında değiştirmenize olanak verir.

  İşlemler

 • our service

  Kasa İşlemleri

  Kasanızı ilgilendiren Nakit işlemler bu bölümden yapılır. KASA adı seçilir, eğer ilgili CARİ var ise seçilir, Alacak(Tahsilat) veya Borç (Ödeme) türü seçilir, Tutar, Belge No, İşlem Tarihi ve Açıklama Notu Girilerek Kasa Kaydı tamamlanır. İşlem Türü Alacak ise Kasa Alacaklanır (Kasaya para girer), Cari seçilmiş ise cari alacaklanır. İşlem Türü Borç Seçilmiş ise tersi işlemler gerçekleştirilir. Ayrıca bu bölümde tüm yaptığınız kasa işlemlerinin listesini alabilir, bu listeyi tarih aralığına, Belge No aralığına,Cariye Göre, Ödeme Türüne göre ve Kasaya göre Filtreleyebilirsiniz. Düzeltebilir, Silebilir,veya Excel'e gönderebilirsiniz.

 • our service

  Çek İşlemleri

  Şirketinize ait tüm Borç veya Alacak çeklerinizin kayıt altına alınıp takip edildiği yerdir. Çekin Kasa veya Bankaya göre Ödemesini ve Tahsilatını yapabilir, Bankaya takasa gönderebilirsiniz. Çeklerin ödeme veya tahsilat işlemlerinde İlgili Kasa veya Banka Hesaplarınız işleme göre alacaklanır veya borçlanır. Çek Listesini tarih veya Vade Tarihi aralığına,Cariye Alacak/Borç çekine veya Portföyde/Tahsil Edilen/Ödenen/Takasda türlerine göre Filtreleyebilirsiniz. Düzenleyebilir, Silebilir, yazdırabilir veya Excel'e gönderebilirsiniz.

 • our service

  Banka İşlemleri

  Tüm Banka işlemleri bu bölümden yapılır. İşlem yapacağınız Banka Hesap adı seçilir, eğer ilgili Cari,Kasa var ise seçilir, Kasaya Nakit Çekilen-Yatırılan / Gönderilen-Gelen EFT seçenekli İşlem Türü seçilir, Tutar, Dekont No, İşlem Tarihi ve Açıklama Notu Girilerek İşlem Kaydı tamamlanır. İşlem Türüne göre Kasa, Banka ve Cari Alacaklanır veya Borçlanır. Tek kayıt ile 3 ayrı işlemi tek seferde yapablirsiniz.(Kasa,Banka ve Cari). Bu bölümde tüm yaptığınız Banka İşlemlerini istenilen tüm seçeneklere göre Filtreleyebilirsiniz.İşlemlerinizi düzeltebilir, Silebilir, yazdırabilir veya Excele gönderebilirsiniz.

 • our service

  Dekont İşlemleri

  Bu bölümde Kasa veya Banka işlemleri dışında kalan ,Cari hesaba alacak veya borç kaydetmeye yarayan bölümdür. Hareket türü'nde Borç veya Alacak seçilir, İlgili Cari seçilir, Belge No, Tarih, Tutar ve Açıklama Notu girilerek kayıt tamamlanır, İşlem türüne göre Cari Alacaklanır veya Borçlanır. Ayrıca, Bu bölümde tüm yaptığınız Dekont İşlemlerinin tüm alanlara göre filtreleme yapıp raporunu alabilirsiniz. Kaydedilmiş İşlemlerinizi tekrardan açıp düzeltebilir, Silebilir, yazdırabilir veya Excel'e gönderebilirsiniz.

 • our service

  Gider İşlemleri

  Tanımlar Bölümünde kaydetmiş olduğunuz Giderlere ait yaptığınız Harcamalarınızı kaydederek ,Kasa veya Cari'yi Alacaklandırır. Ayrıca Gider Listesinde tarih aralığına , Cariye veya Gider Türüne Göre Filtrelendirme yaparak Özelleştirilmiş Gider Raporlarınızı kolaylıkla alabilirsiniz. Kaydedilmiş İşlemlerinizi tekrardan açıp düzeltebilir, Silebilir, yazdırabilir veya Excel'e gönderebilirsiniz.

 • our service

  Stok Fişleri

  Kayıtlı Stoklarınızın Fatura dışındaki tüm Giriş veya Çıkış Hareketlerinin kaydedildiği bölümdür. Hareket türü Giriş ise Stoğun mevcuduna ekler, Çıkış ise stoğun mevcudundan düşer.

 • our service

  Alış & Satış Faturası

  Alış ve Satış Faturalarınızın kaydedildiği bölümdür. İlgili Firma seçildikten sonra fatura tablosunda ilgili stoklar seçilir, birim fiyat, kdv miktar ve iskonto bilgileri pratik şekilde girildikten sonra kayıt sonlandırılır, Kayıtdaki ilgili firma ve girilen stoklar kendi hareketlerine A/B veya G/Ç şeklinde yazılır.Tüm Alış veya Satış Faturalarınızı istediğiniz gibi filtreleyip raporlayabilirsiniz. .

 • our service

  Kasa Defteri

  Kasa (Nakit) Hareketlerinizin Detaylı Raporunu alabildiğiniz ve Kasa veya Kasalarınızın Bakiyesini kontrol ettiğiniz bölümdür. Kasalarınızın Detaylı olarak tarih ve Kasa bazlı Hesap Özetini alabilir, tabloyu Excel'e veya yazıcıyagönderebilirsiniz.

 • our service

  Banka Defteri

  Banka Hesap Hareketlerinizin Detaylı Raporunu alabildiğiniz ve Banka Hesaplarınızı Bakiyesini kontrol ettiğiniz bölümdür. Banka Hesaplarınızın Detaylı olarak tarih ve Banka Hesap bazlı Hesap Özetini alabilir, tabloyu Excel'e veya yazıcıyagönderebilirsiniz.

 • our service

  Cari Hesap Özeti

  Tüm Carilerin Hesap Özeti Raporunun Alındığı Bölümdür. Üstte kolay filtrelemeli carilerin listesi, ve herhangi bir cariye tıklandığında altta , Seçili Carinin Hesap Özeti detaylı bir şekilde gelir. Ayrıca Hesap Özetindeki her işlem detayını da tek bir tıkla görebilme imkânı tanır. Tabloyu ister tek ister Cari Gruba göre yazdırabilir, Excel'e gönderebeilirsiniz.

 • our service

  Borç-Alacak Bakiye Raporu

  Tüm Carilerin en son hesap bakiyelerinin topluca tek tabloda alınabilmesini sağlayan rapordur. İster Sadece Alacaklı Cariler, ister Sadece Borçlu cariler, ister Tüm Carilerin listesini alabilmeniz mümkündür.