15 Yılı Aşkın Tecrübemizle

Loft BEYAZ Çırçır Fabrika Programı

Çırçır Fabrikaları için artık tüm işlemlerinizi tek çatı altında birleştirdik. Mal Kabul, Ödeme, Vardiya, İrsaliye, Fatura, Cari, Stok, Müstahsil, Çek ve Detaylı bir çok rapor.

MAL ALIM SATIM İŞLEMLERİ
Çiftçiden Mal Kabul ve Ödemelerin yapıldığı ve bu işlemlerin detaylı raporlarını görebileceğiniz yerdir. Malkabülün yapılacağı depo seçilir.Tarih ve fişno girildikten sonra, mal kabülü yaptığınız çiftçi seçilir. Bununla beraber nakliyeci hamal ve komisyoncu da seçilebildikten sonra, malın türü, nevisi, hasat durumu parça adedi, randıman tipleri girilir. Son olarak getirilen malın Brüt dara net, fire ve rutubet oranı girildikten sonra Kalan miktar otomatik olarak hesaplanır ve mal kabulü olarak kaydedilir

ÖDEME İŞLEMLERİ
Önceden Çiftçi Adına Girilen Mal Kabulden sonra, bu miktarın ödemesinin yapıldığı yerdir. Önceden malı getiren çiftçi seçilir. Seçilen çiftçinin henüz ödemesi yapılmamış tüm getirdiği mallar listelenir. Bu listelenen mallardan ödemesi yapılacak (lar) seçilip, isteğe göre Nakit, Çek veya Ödeme Talimatı ile ödeme işlemi gerçekleştirilir.
Ödeme ve Mal Kabul Raporlarında ise bu iki işlem ile ilgili detaylı tüm raporlara ulaşılabilinir.

FATURA İŞLEMLERİ
İrsaliye, Fatura ve Raporlarının takip edildiği bölümdür. Fatura bölümünde topluca irsaliyeleri faturalaştır bölümü de bulunmaktadır.

VARDİYALAR
Her vardiyanın girişleri burada yapılır. Bunların Listeleri alınır. Preseli Balya Kontrol Listesi Girişleri, Preseli Balya Kontrol Listesi, Vardiya Denetleme Raporu ve Vardiya raporlarının alındığı yerdir.

CARİ İŞLEMLER
Cari Kart, Cari Hareket Kaydı, Gider Kayıt Girişi, Personel Maaş Girişleri, Çek Girişi, Çek İşlemleri ve Raporları, Vadesi Dolan Çek Raporu, Cari Liste, Cari Hesap Özeti, Tüm Cari Hareket Raporu, Gider Raporları, KAsa Raporu ve Banka Raporlarının olduğu geniş bir işlemler topluluğunu içerir.

STOK
Stok Kartı, Stok Hareketleri, Stok Envanter Dökümü, Balya Satış ve Üretim Raporu, Çiğit Satış ve Üretim Raporlarının alınabileceği modüldür.

RAPORLAR
Çeki Köy Raporu, Çeki Kantar Raporu,Alım-Ödeme Raporu, Kasa Ödeme Fiş Dökümü, Mal Kabul Detaylı Fiş Dökümü, Analizler, Detaylı Stok Raporu ve Emanet Raporları alınabilinir.

MÜSTAHSİL
Müstahsil Makbuzu, Çiftçi Müstahsil Raporu, Müstahsil Makbuzu Detaylı Döküm, Çiftçi Bazında Müstahsil Dökümü, Çiftçi Bazında Müstahsil Toplamları Dökümü, Alıcı Bazında Üretici İcmali, Alım-Satım Beyannamesi ve Tevkifat Raporlarını İçerir.

Ekran Görüntüleri

 • our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
  our service
 • Programımız çoklu kullanıcılıdır, İstenildiği kadar kullanıcı kaydı açılabilir, ayrıca dilediğiniz kadar kurum açıp, kendi içinde işlemler yapabilirsiniz. Microsoft SQL Server veritabanlıdır. Esnek ve pratiktir.